اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد تن اردشیر

تن اردشیر. [ ت َ اَ دَ ] (اِخ ) شهری است بحری ۞ و آن این چنین خوانند که دیوارش بر تن مردم نهاد یک جمینه ۞ گل بود و دیگر از تن مردم و پارس و سواد ومداین جماعت که بر ایشان عاصی شده بود و بر ایشان خشم گرفته بود. (مجمل التواریخ والقصص چ بهار ص 62).
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید