اجازه ویرایش برای همه اعضا تو چشم بودن

تو چشم بودن = نمود داشتن. = بیش از حد جلب نظر (دیگران) را کردن. معادل "به‌چشم (دیگران / مردم) آمدن. ("تو چشم بودن" در کتاب کوچه، حرف ت، دفتر اول، شماره۲۴۳۳، ص. ۵۶۳ / و "به‌چشم نیامدن، حرف ب، دفتر دوم، شماره ۶۶۲۴، ص. ۱۷۶۸، چ. اول، مازیار)
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید