اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد پریام

پریام . [ پْرْیا / پ ِ ] (اِخ ) ۞ پریاموس . آخرین پادشاه تروا ۞ فرزند لائومِدون ۞ و پدر هکتور ۞ و پاریس و کساندر ۞ و جز آنها. اخیلوس ۞ بتقاضای او جسد هکتور را به وی بازداد. پس از آنکه یونانیان بر شهر تروا غلبه یافتند پیروس او را سر برید.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید