اجازه ویرایش برای همه اعضا اثاث

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: کاژار kâžâr (پارسی نو: کاچار) خنور xanur (پارسی نو) **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
31 مورد، زمان جستجو: 0.19 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اثاث

اثاث . [ اَ ] (ع اِ) رخت خانه و قماش خانه . (مؤید).- اثاث البیت ؛ رخت خانه . مبل . || همه ٔ مال (از شترو گوسپند و بنده و کالای خانه ). کار...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اثاث

اثاث . [اَ ] (ع مص ) انبوه شدن (گیاه ). (منتهی الارب ). بسیار شدن . || کلان سرین شدن (زن ). (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اثاث

اثاث . [ اِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اَث ّ و اثیث .
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اثاث البیت

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عثاث

عثاث . [ ع ِ ] (ع اِ) ترنم در غنا. (اقرب الموارد). || ج ِ عِث ّ. رجوع بدان کلمه شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عثعث

عثعث . [ ع َ ع َ ] (ع اِ) فساد. (اقرب الموارد). تباهی و فساد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || نرم از سرین و از زمین . (اقرب الموارد) (منته...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عثعث

عثعث . [ ع َ ع َ ] (اِخ ) کوهی است به مدینه بنام سُلَیع که بر آن خانه های اسلم بن اقصی است .
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اساس

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: آسال ãsâl، شالوده، پایه (پارسی نو)، فرگان fargân، (پهلوی: fragân)، استام ōstâm (پهلوی) **** علی محمد عالیق...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اساس

اساس . [ اَ ] (ع اِ) پی . پایه . بنیاد. (منتهی الارب ). (مهذب الاسماء). شالده . بُن . پیکره . شالوده .بنیان . نهاد. اصل . اُس ّ. بنیاد و بیخ عمارت...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اساس

اساس . [ اِ ] (ع اِ) ج ِ اَس ّ و اِس ّ و اُس ّ. (منتهی الارب ).
۱ ۲ ۳ ۴
۳۱ مورد، صفحه ۱ از ۴
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید