اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد ته

ته . [ ت َه ْ ] (اِ) نامی است که در شمیرانات و اطراف طهران به درخت داغداغان دهند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تاو در جنگل شناسی ساعی ص 231 شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
92 مورد، زمان جستجو: 0.16 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ته

ته . [ ت َه ْ ] (اِ) زیر و پایین را گویند. (برهان ) (ناظم الاطباء) : ز شرم دایه سر در ته فکنده زبان بسته ز پاسخ ، لب ز خنده . (ویس و رامین )....
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ته

ته . [ ت ُه ْ ] (اِ) تفو را گویند که آب دهن است و آب دهن انداختن را هم گفته اند. (برهان ) (از آنندراج ). تف و آب دهن . (ناظم الاطباء). رجوع...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ته

ته . [ ت ِه ْ ] (ص ) تهی و خالی . (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ته

ته . [ ت ِه ْ/ ت ِ هَِ ] (ع اِ اشاره ) مانند ذِه و یا ذِه ِ کلمه ٔاشاره به مؤنث است ؛ یعنی این زن . (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای همه اعضا

ته ته په ته

به لکنت افتادن .گرفتگی زبان در هنگام سخن گفتن . درماندن به سخن . کندی زبان . کندزبانی . زبان شکستگی . درماندگی در جواب کسی را دادن.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ته ته

ته ته . [ ت َه ْت َه ْ ] (ص ) افزوده شده و انبوه شده . (ناظم الاطباء).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ته ته

ته ته . [ ت ُه ْ ت ُه ْ ] (ع اِ صوت ) کلمه ای است که شتران را بدان زجر کنند و سگان را خوانند. || حکایت لکنت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء)...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ته نشسته

ته نشسته . [ ت َه ْ ن ِ ش َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) فرهنگستان ایران این کلمه را معادل رسوبی پذیرفته است . رجوع به واژه های نو فرهنگستان ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ته چک

ته چک . [ ت َه ْ چ ِ ] (اِ مرکب ) آن قسمت از دسته چک که پس از جدا کردن چک باقی ماند وشماره ٔ چک صادرشده و مبلغ و تاریخ صدور آن و جز اینها ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ته پر

ته پر. [ ت َه ْ پ ُ ] (ص مرکب ) تفنگ و توپی که ته آن را باز کرده باروت و گلوله در وی گذارند. (ناظم الاطباء). مقابل سرپر. تفنگ که در آن ف...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... »
۹۲ مورد، صفحه ۱ از ۱۰
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید