اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) خلیل بن بدرالدین خورشیدنام حکمران پنجم از سلاله ٔ اتابکان لر کوچک و نواده ٔ شجاع الدین خورشید مؤسس سلاله ٔ نامبرده میباشد که پس از عزالدین عموزاده ٔ پدر خویش به تخت حکمفرمائی جلوس کرد و پس از اندکی در تاریخ 640 هَ . ق . وفات یافت . (از تاریخ گزیده ص 540، 549، 551، 552، 553، 554 و 555) (قاموس الاعلام ترکی ) (معجم الانساب زامباور ص 354).
واژه های همانند
79 مورد، زمان جستجو: 0.28 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) خواهرزاده ٔ پهلوان اسد. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 308 شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) از امراء کارکیا سلطان محمدبوده است . رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 354 شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) (سید...) خواهرزاده ٔ سید خواجه یکی از امرای پرک پادشاه که پس از هزیمت پرک پادشاه به تیمور پیوست . (حبی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) (شیخ ...) او راست : اسرارالعارفین و سیرالطالبین . این نام و این تألیف به نحو اطلاق در کشف الظنون آمده ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) ابن ارتق . رجوع به حسام الدین تیمور تاش شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْدی ] (اِخ ) ابن حسین درگزینی . معروف به سحابی . او راست : تدبیرالاکسیر. و آن ترجمه ٔ کیمیای سعادت غزالی بترکی است . و...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) ابن خلیل . رجوع به حسام برسوی شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) ابوالمحاسن رهاوی . او راست : «البحار الزاخرةفی المذاهب الاربعة» و نظم «دررالبحار» فی الفروع .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) ابوالهیجاء شمین . رجوع به ابوالهیجاء... شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حسام الدین

حسام الدین . [ ح ُ مُدْ دی ] (اِخ ) بدلیسی . او راست : الکنزالخفی فی بیان مقامات الصوفی .
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ... »
۷۹ مورد، صفحه ۱ از ۸
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید