اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد یاسین

یاسین . (اِخ ) نام سوره ٔ سی و ششم از قرآن مجید، پس از «الفاطر» و پیش از «الصافات »، آن را 83 آیه است . در ابتدای آن ثنای رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم مذکور است و نزد بعضی یاسین یکی از اسمای آن حضرت (ص ) است و در آن ناسخ و منسوخ نیست و نیز نوشته اند که «یا» حرف ندا و «سین » کنایه از لفظ سید است (از تفسیر حسینی و غیره ) و در بیضاوی مسطور است که سین مخفف انیسین است که تصغیر انسان باشد و تصغیر در اینجا برای تعظیم است . (غیاث ). از اسامی حضرت رسول . (مجموعه ٔ مترادفات ص 123). و آن را در رسم الخط قرآن (یس ) نویسند و صاحب آنندراج علاوه بر آنچه غیاث آورده است گوید و گاه کنایه از نار است و شعر ذیل را از میر خسرو شاهد آورده :
چند گوئی لب بدندانت گزم
در دهان مرده یاسین میدمی .

میر خسرو.


در صورتی که یاسین در شعر مزبور به معنی همان سورت قرآن است که دمیدن و فروخواندن آن را طبق روایات اثرهاباشد. و ابوالفتوح رازی آن را (ای سیدعالم ) ترجمه کرده و در تفسیر آن آرد: قوله تعالی یس ، قراء در این کلمه خلاف کردند حمزه و کسائی و خلف و عاصم در بیشتر روایات به اماله ٔ الف یاسین خواندند جز که کسائی اماله ٔ صریح کرد و دیگران از اینان بین بین و باقی قراءاماله نکردند به یاء مفتوح خواندند و ابوعمرو و حمزه و ابوجعفر و عاصم در بیشتر روایات اظهار نون کردنداز یاسین و نون ساکن خواندند. راویان نافع و ابن کثیر در این مختلف شدند و در شاذ قراء شواذ به فتح نون و ضم و کسر خواندند تشبیها به این و منذ و امس . مفسران در معنی او خلاف کردند بعضی گفتند قسم است عبداﷲ عباس گفت معنی آن است که ، یا انسان به لغت طی یعنی ، یا آدمی . ابوالعالیه گفت یا رجل ؛ ای مرد سعید. جبیر گفت یا محمد دلیلش قوله انک لمن المرسلین و قوله سلام علی آل یاسین ... و قال آن را آیتی توان شمرد. دیگر آنکه مطابق سر آیات است . (تفسیر ابوالفتوح ج 4 ص 401).و نیز رجوع به صفحه ٔ 399 همان مجلد از همان تفسیر شود.
یا نفس لا تمحضی بالنصح مجتهداً
علی المودة الا آل یاسینا.

السید الحمیری .


ابوبکر وراق گفت یا سید البشر اگر گویند چرا پس آیتی میشمرند و طس نمیشمرند گوئیم طس بر وزن قابیل و هابیل است از اسماء مفرد و اسم مفرده آیتی نباشد چون معنی ندارد و یاسین نه چنین است برای آنکه یاء که در اول اوست حرف ندا را میماند به منزله ٔ قولک یا زید و گون مشتبه باشد به این جمله کلام بود و مفید و چون فایده دهد. سوره ٔ یاسین از قوارع قرآن کریم است و آنها عبارتند از آیاتی که هر که آنها را بخواند ازشیاطین و انس و جن مصون و مأمون شود... از قبیل آیةالکرسی و آخر سوره ٔ البقرة و... (از تاج العروس ذیل ق رع ) :
رادی بر تو پوید چون یار بریار
بخل از تو نهان گردد چون دیو ز یاسین .

فرخی .


و اکنون ز خوی او چو شدی آگه .
بردم به جان خویش یکی یاسین .

ناصرخسرو.


از علم پاک جانش وز زهد دل و لیکن
بر رو نبشته طاها بر طیلسانش یاسین .

ناصرخسرو.


شاعری هست اندرین مجلس که اهل روزگار
کرده اند اشعار او چون سوره ٔ یاسین زبر.

معزی (دیوان ص 366).


پس از الحمد و الرحمن و الکهف
پس از یاسین و طاسین میم و طاها.

خاقانی .


عقل و جان چون بی و سین بر دریاسین خفتند
تن چو نون کز قلمش دور کنی تا بینند.

خاقانی .


- سر کوچه یاسین و الرحمن خواندن ؛ کنایه از گدائی کردن است .
- یاسین در گوش خر خواندن ؛ کنایه از کار بی حاصل کردن و رنج بیهوده درباره ٔ شخص نالایق و نا قابل بردن است . این تمثیل را گاهی مختصر می کنند و آن رایاسین خواندن می گویند. (فرهنگ لغات عامیانه جمال زاده ).
|| (اِ) یاسین مغربی ؛ حرزی است که با سوره ٔ یاسین و بعض ادعیه تدوین شده است : یاسین کنند حرز و امام زمان کشند. || نیز به معنی یا انسان میباشد. (از ناظم الاطباء). || بعض عرب و پاره ای ترکان آن را به مردم نام دهند.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
15 مورد، زمان جستجو: 0.16 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

یاسین

یاسین . (اِخ ) آل یاسین ... رجوع به آل یاسین شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

یاسین

یاسین . (اِخ ) ابویاسین . الرقی محدث است . رجوع به ابویاسین و کتاب السنی الدولابی ج 2 ص 170 شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

یاسین

یاسین . (اِخ ) الیاس . از جمله انبیای مرسل است و نام پدر بزرگوارش بقول بعضی از مفسران وصاحب طبری یاسین بوده . (حبیب السیر جزو 1 ج 1 ص 39).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

یاسین

یاسین . (اِخ ) صاحب یاسین ، کنایت از مردی از بنی اسرائیل باشد که داستان او در سوره ٔ یس آیه های (20 تا 30) چنین آمده است : و جاء من أقصی ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

آل یاسین

آل یاسین . [ ل ِ ] (اِخ ) آل یس . خاندان رسول صلوات اﷲعلیه : چون تو بتی گزیدی کز رنج و شرّ آن بت برکنده گشت و کشته یکرویه آل یاسین ؟ناصرخس...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دیر یاسین

دیر یاسین . [ دَ رِ ] (اِخ ) نام قریه ای است از قرای فلسطین نزدیک قدس . و رجوع به القاموس السیاسی شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

یاسین آباد

یاسین آباد. (اِخ ) دهی است از بخش سردشت شهرستان مهاباد با 96 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قلعه ٔ یاسین

قلعه ٔ یاسین . [ ق َ ع َ ی ِ ] (اِخ ) کنایه از سوره ٔ یاسین ، سوره ٔ سی و ششم قرآن : ساخته پیش کید دیو لعین جان پناهی ز قلعه ٔ یاسین .دهخدا.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

اصحاب یاسین

اصحاب یاسین . [ اَ ب ِ ] (اِخ ) رجوع به اصحاب رس شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

یاسین الخطیب

یاسین الخطیب . [ نُل ْ خ َ ] (اِخ ) یاسین بن خیراﷲ خطیب عمری (1157-1210 هَ . ق .) مورخی است از علماء و ادباء و شعرای موصل برادر وی (محمد امین )...
۱ ۲
۱۵ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید