اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پی

نویسه گردانی: PY
پی . (اِ) نام حرف شانزدهم از حروف یونانی و نماینده ٔ ستاره های قدر شانزدهم و صورت آن اینست : p
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲۶۹ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۱ ثانیه
پی افشردن . [ پ َ / پ ِ اَ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) پایداری کردن . پافشاری کردن . پای فشردن . استقامت ورزیدن . استوار ماندن : بیاورد لشکر سوی خوار ...
پی افکندن . [ پ َ / پ ِ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) ۞ بنا کردن .ساختن . عمارت کردن . بن افکندن . بناء. تأسیس . بنا نهادن . برآوردن . بنیان کردن . پ...
پی گردیدن . [ پ َ / پ ِ گ َ دی دَ ] (مص مرکب ) ۞ بدنبال چیزی گشتن . تعقیب کردن . پی گشتن . || قلم شدن . قطع شدن دست و پای مرکب بضرب تی...
پی گسیختن . [ پ َ / پ ِ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) قطع کردن . بریدن . ترک مراوده کردن : پی از هر خس سایه پرورد بگسل نظر بر عزیزان جان پرور افکن .خاق...
پی نداشتن . [ پ َ / پ ِ ن َ ت َ ] (مص مرکب ) دنباله نداشتن : این باران پی ندارد؛ بطول نینجامد. || عصب نداشتن .
پی یازدهم . [ ی ِ دَ هَُ ] (اِخ ) (راتی ) ۞ پاپ مسیحی از سال 1922 تا سال 1939 م . وی با حکومت ایتالیا پیمان لاتران ۞ را بسال 1929 مبنی ب...
طولندره پی . [ ل َ دَرْ رَ پ َ ] (اِخ ) نام دیهی در بخش بالاتجن از بارفروش . (مازندران و استرآباد تألیف رابینو ص 117).
کام پی ناس . (اِخ ) ۞ شهری است در برزیل که 99200 تن سکنه دارد. قهوه و ابریشمش معروف است . کارخانه های قندسازی ، ذوب آهن ، چرمسازی و روغن ک...
می سی سی پی . (اِخ ) ۞ بیستمین کشور از کشورهای متحده ٔ آمریکای شمالی به مساحت 122806 کیلومتر مربع با 2179000 تن سکنه . مرکز آن شهر جکسن و م...
می سی سی پی .(اِخ ) ۞ بزرگترین رود کشورهای متحده ٔ امریکا که از دریاچه ٔ ایتاسکا در شمال ایالت مینه زوتا سرچشمه می گیرد و پس از مشروب ساختن...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.