اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صفت

نویسه گردانی: ṢFT
صفت . [ ص ِ ف ِت ت ] (ع ص ) مرد توانا[ ی ] تن آور یا مرد با گوشت گرداندام یا مرد توانا[ ی ] درشت خلقت . (منتهی الارب ). رجوع به صفتات و صفتان شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۹۰ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۷ ثانیه
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژنا تاراگ bežnâ-târâg (بژنا: صفت. «سغدی» + تاراگ: منفی از کردی: târâv) **** فانکو آدینات 091636578...
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژنالگراو bežnâlegrâv (بژنا: صفت. «سغدی» + لگراو از کردی: لیگیراو ligiraw: مشتق)**** فانکو آدینات 0...
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژناگومیگ bežnâgumig (بژنا: صفت. «سغدی» + گومیگ از مانوی: gumeg: مرکب)**** فانکو آدینات 09163657861
صفت واژه ای عربی و پسین پارسی است؛ و جایگزین پارسی این است: بژنای پسین bežnâye-pasin (بژنا: صفت. ـ«سغدی» + پسین) **** فانکو آدینات 09163657861
صفت واژه ای عربی و ساده پارسی است؛ و جایگزین پارسی، این است: بژنای ساده bežnâye-sâde (بژنا: صفت. «سغدی» + ساده) **** فانکو آدینات 09163657861
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژناساند bežnâsând (بژنا: صفت. «سغدی» + ساند از سنسکریت: sândra) **** فانکو آدینات 09163657861
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژناگراو bežnâgrâv (بژنا + آگراو: عالی از مانوی: ágrâv. الف بژنا با آی آگراو یکی شد.) **** فانکو آد...
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژناگوفرا bežâgufrâ (بژنا + گوفرا: مبهم؛ از اوستایی: gufra) **** فانکو آدینات 09163657861
sefate-moŝabbahe این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: بژنا مانسته bežnâ-mâneste (بژنا: صفت. «سغدی»+ مانسته: مانند کرده شده. «پارسی نو»)*...
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۹ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.