اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مورد

نویسه گردانی: MWRD
مورد. [ م ُ وَرْ رَ ] (ع ص ) گلگون و سرخرنگ . مشابه به گل . (غیاث ). به رنگ گل . گلرنگ . گلی . سرخ . گلگون . وردی . وردمورد. (یادداشت مؤلف ). قمیص مورد؛ قمیص گلرنگ . جامه ٔ گلرنگ . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مورد؛ جامه ٔ گلرنگ و آن دون مصرح است . (از منتهی الارب ) :
نورد بودم تا ورد من مورد بود
برای ورد مرا ترک من همی پرورد.

کسایی .


برگ گل مورد بشکفته ٔ طری
چون روی دلربای من آن ماه سعتری .

منوچهری .


گل مورد گشته است چشم من ز سهر
ز آتش دلم از گل همی گلاب کنند.

مسعودسعد.


ز کوهسار سحرگه چو صبح صادق تافت
گل مورد بگشاد چشم خویش از خواب .

مسعودسعد.


گل مورد خندان دو دیده بگشاده
دو طبعمختلفش داده فعل باد و سحاب .

مسعودسعد.


اگرچه موارد راحات به جراحات ضمیر مکدر بود و چهره ٔ مورد آمال به خدشات احوال احداث مغیر... (نفثةالمصدور).
- مورد کردن ؛ سرخ کردن . گلگون کردن . گلرنگ کردن :
وز بهر آنکه روی بود سرخ خوبتر
گلنار روی خویش مورد کند همی .

منوچهری .


- ورد مورد ؛ گل سرخ . گل محمدی سرخرنگ :
وقت بهار است و وقت ورد مورد
گیتی آراسته چو خلد مخلد.

منوچهری .


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۸ ثانیه
مورد. (اِ) ۞ درختی همیشه سبز و دارای برگی خوشبو و گلی سپید کوچک و خوشبو که به تازی آس گویند. (از ناظم الاطباء) (از جهانگیری ). رند. (منتهی...
مورد. [ م َ رِ ] (ع اِ) راه و طریقه و محل ورود. (ناظم الاطباء). راه . (انجمن آرا). (آنندراج ) (منتهی الارب ). || ره آب . (دهار). راه آب . ج ...
مورد. (اِخ ) دهی است از دهستان دهدز بخش دهدز شهرستان اهواز واقع در 24 هزارگزی جنوب باختری دهدز با 150 تن جمعیت آب آن از چشمه و راه آن ما...
بجای آیتم بیگانه
فراز، درگاه، آبشخور، آبخور، جای آمدن، جایگاه، درآمد
مورد /mo[w]red/ (اسم) [عربی: مَورد، جمع: موارد] ۱. موضوع. ۲. مسئله. ۳. [قدیمی] محل ورود؛ جای فرود آمدن. ۴. [قدیمی] آبشخور. فرهنگ فارسی عمید. /////////...
بی مورد. [ م َ / مُو رِ ] (ص مرکب ) (از: بی + مورد عربی ) نه بجایگاه خود. (یادداشت مؤلف ). رجوع به مورد شود.
پل مورد. [ ] (اِخ ) نام رودخانه ای در فارس ، آبش شیرین و گوار است . رودخانه ٔ شش پیر به آب چشمه ٔ تاسک و چشمه ٔ کِل پیوسته در پل مورد آن ...
پل مورد. [ ] (اِخ ) (ده ...) موضعی در چهار فرسخ میانه ٔ جنوب و مشرق فهلیان است . (فارس نامه ٔ ناصری ).
بنابر موضوع. به مناسبت موضوع
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.