اجازه ویرایش برای همه اعضا

توشمال

نویسه گردانی: TWŠMAL
رئیس ، امیر. در میان ایلات لرستان و ایلام با معنای امیر و حاکم آمده است. لقب کریم خان زند نیز توشمال بوده است. در هر ایل چند توشمال حضور داشتند و در زیر نظر رئیس ایل یا عالیجاه توشمال منصوب شده توسط پادشاه یا حکومت مرکزی قرار داشتند.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۷ مورد، زمان جستجو: ۰.۲۳ ثانیه
توشمال . (اِ) خوانسالار. (فرهنگ رشیدی ). کاول و خوانسالار. (غیاث اللغات ). در رشیدی خوانسالار و رکابدار و درسرکار شاه ، توشمال باشی ۞ گویند از...
توشمال . (اِخ ) تیره ای از ایهاوند هفت لنگ . رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 73 شود.
در ایلات استان ایلام و لرستان به معنای رئیس و امیر آمده است. لقب کریم خان زند نیز توشمال بوده است. در هر ایل چند توشمال حضور داشتند و در زیر نظر رئیس ...
توشمال یا تُشمال از مناصب حکومتی ایران از دوره صفوی است که با عنوان امیر نیز آمده‌است. رئیس توشمالان یک ایل را عالیجاه توشمال یا امیرالامراء یا خان ای...
ده توشمال . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کرچمبو بخش داران شهرستان فریدن . واقع در 42هزارگزی شمال باختری داران . دارای 300 تن سکنه است...
ده توشمال . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کمازان شهرستان ملایر. واقع در 36هزارگزی جنوب ملایر. سکنه 357 تن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ...
عالیجاه توشمال یا امیرالامرا/خان/سر ایل/سرتوشمال به رئیس ایلات بزرگ در ایلام و لرستان گفته می شد و در واقع رئیس کُل (توشمالان شورای سران) یک ایل محسوب...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.