اجازه ویرایش برای همه اعضا

مستقیم

این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست: 1ـ سرراست، یکراست. 2 ـ هنار hanâr (مانوی: hannâr). 3ـ پاشپات pâŝpât (سغدی: pacpât). ***فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۸ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۹ ثانیه
مستقیم . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) نعت فاعلی از استقامة. راست و معتدل . (منتهی الارب ). معتدل . (از اقرب الموارد). راست که ضد کج باشد. (غیاث ) (آنندر...
خط مستقیم . [ خ َطْ طِ م ُ ت َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) خط راست . (آنندراج ). اقصر خطی که مابین دو نقطه ٔ مفروضه رسم کنند. (ناظم الاطباء). خطی...
این دو واژه عربی است و پ=ارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ ناپاژپات nâpâžpât (نا + سغدی: pacpât: مستقیم). 2ـ ناهنار nâhanâr. (نا + مانوی: hannâr: مستقیم) ****...
صراط مستقیم . [ ص ِ طِ م ُ ت َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) صراطالمستقیم . رجوع به همین کلمه شود.
صراط مستقیم . [ ص ِ طِ م ُ ت َ ] (اِخ ) چند منظومه است از جمله مثنویی است از امیر حسینی شاعر متوفی به سال 717 هَ . ق . رجوع به حبیب السیر ...
قیاس مستقیم . [ س ِ م ُ ت َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) قیاسی در مقابل قیاس خلف . رجوع به قیاس خلف شود.
حرکت مستقیم . [ ح َ رَ ک َ ت ِ م ُ ت َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) مقابل حرکت دوری . حرکتی که بر خط مستقیم باشد. (دستورالعلماء). || حرکت اینی ...
هیچ کس ندون سیخکی
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید