اجازه ویرایش برای همه اعضا

گرم

نویسه گردانی: GRM
گرم (گَرَم). (حرف ربط و شرط+« مََ »، مخفف «من » + را) مجموعا مخفف اگر مرا. ************************ گر. [ گ َ ] (حرف ربط و شرط) مخفف اگر، و کلمه شرطیه است . کردی گر ۞ (اگر). (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین).******************** مرا. [ م َ ] (از « مََ »، مخفف «من » + را) من را. برای من . به من . مرا به دو صورت استعمال شده است : صورت مفعولی و صورت مسندالیهی
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۴۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۹ ثانیه
چشمه ٔ گرم . [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ گ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از آفتاب عالمتاب است . (برهان ). آفتاب . (ناظم الاطباء). مرادف چشمه ٔ...
نرم و گرم . [ ن َ م ُ گ َ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب )راحت الحلقوم . غذای چرب و نرم . || جای آسوده . بستر راحت که در آن احساس آرامش و آسایش ک...
گرم و نرم . [ گ َ م ُ ن َ ](ترکیب عطفی ، ص مرکب ) موافق و دلخواه . مورد پسند.
گرم و خشک . [ گ َ م ُ خ ُ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) چیزی را که در وی مایه ٔ آتشی بیشتر باشد گویند گرم و خشک است . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
گرم و سرد. [ گ َ م ُ س َ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) حار و بارد. رجوع به گرم و رجوع به سرد شود. || کنایه از حوادث زمان . (آنندراج ). کنایه ا...
گرم ماندن . [ گ َ دَ ] (مص مرکب ) رائج ماندن . روائی داشتن : ای زبردست زیردست آزارگرم تا کی بماند این بازار.سعدی (گلستان ).رجوع به گرم و...
مولکول گرم . [ م ُ ل ِ کو گْرَ / گ ِ رَ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) ۞ (اصطلاح شیمی ) مول . جرم مولکولی یک ماده که برحسب گرم بیان شود، مثلاً 18 گر...
گرم گرفتن . [ گ َ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) گرم گرفتن با...؛ بدوستی و مهربانی با کسی رفتار کردن . معاشرت کردن .
گرم راندن . [ گ َ دَ ] (مص مرکب ) تند راندن . سریع رفتن : رهی به پیش خود اندرگرفت و گرم براندبه زیر رایت منصور لشکری جرار.فرخی .
گرم داشتن . [ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) اختلاط چسپان داشتن . (آنندراج ). || دلجویی کردن . به کسی تسلی دادن : اول دل من گرم همی داشتی و من د...
« قبلی ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۵ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.