اجازه ویرایش برای همه اعضا

خیمه

نویسه گردانی: ḴYMH
خیمه. (خِ مِ) [ ع . خمیة ] (اِ.) چادر، سراپرده . ؛ ~روی آب زدن کنایه از: کار بی ثبات یا زیان آور کردن. فرهنگ فارسی معین مَگَر به تیغِ اَجَل خیمه بَرکَنَم ور نِی رَمیدن از دَرِ دولَت نَه رَسم و راهِ من است حافظ.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴۵ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
خیمه . [ خ َ م َ ] (اِخ ) رستاقی است از رساتیق طائف . (از معجم البلدان ).
خیمه دوز، خیّام (فروزانفر) گرچه درین خیمه دری دانک تو با خیمه گری لیک طناب دل خود جز که به او‌تاد مده (غزلیات شمس5/2284/7)
طوس خیمه . [ خ َم َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلویه ٔ شهرستان بهبهان در 12 هزارگزی جنوب باختری لنده مرکز دهستان...
مه خیمه . [ م َ هَِ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ماهی که از زر بر سر عمود خیمه می سازند. (حاشیه ٔ شرفنامه ٔ نظامی چ وحید ص 357...
خیمه گه . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ گ َه ْ ] (اِ مرکب ) خیمه گاه .
بار خیمه . [ رِ خ َ /خ ِ م َ / م ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) قرارگاه باج گیران در راهها و گذرگاهها. میرنظمی گوید : خیال غمزه ها در دل نشسته بجا...
خیمه دوز. [ خ َ/ خ ِ م َ / م ِ ] (نف مرکب ) آنکه خیمه می دوزد. (آنندراج ). چادردوز. خَیّام . (یادداشت مؤلف ) : باد زره گر شده ست آب مسلسل زره ...
خیمه سر. [ خ ِ م ِ س َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان گیل دولاب بخش رضوانده شهرستان طوالش ،واقع در 7 هزارگزی شمال خاوری رضوانده کنار دریا با51...
خیمه زده . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ زَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) خیام نصب کرده . نزول کرده . مقیم شده . فرود آمده : بر در صدر تو باد خیمه زده تا ابدل...
خیمه گاه . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) سراپرده جای . جایی که خیمه ها زنند. مِخْیَم . (یادداشت مؤلف ) (آنندراج ). || صحرا. (ناظم الاطباء)...
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید