اجازه ویرایش برای همه اعضا

گزارش

نویسه گردانی: GZʼRŠ
گزارش /gozāreš/ شرح و تفسیر قضیه؛ شرح و تفصیل خبر یا کاری که انجام‌یافته. ⟨ گزارش دادن: (مصدر متعدی) اطلاع دادن؛ خبر دادن. ⟨ گزارش کردن: (مصدر متعدی) ۱. بیان کردن. ۲. تفسیر کردن؛ شرح دادن. فرهنگ فارسی عمید. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// گزارش کرد شکل شاه و شبدیز بر آن صورت شنیدی کز جوانی ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////نظامی گنجوی ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// گزارشگر کارگاه سخن چنین گوید از موبدان کهن ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// نظامی گنجوی مترادف و متضاد اعلام، اعلامیه، اعلان، بیانیه، تفسیر، خبر، رپرتاژ، شرح، نقل فعل بن گذشته: گزارش داد بن حال: گزارش ده دیکشنری commentary, recital, report, story
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۹ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۰ ثانیه
گزارش . [ گ ُ رِ ] (اِمص ) (از: گزار + ش ، پسوند اسم مصدر) (حاشیه ٔ برهان چ معین ). تعبیر خواب را گویند. (برهان ). و بیان امور گذشته . (آنندراج )...
گزارش کن . [ گ ُ رِ ک ُ ] (نف مرکب ) معبر و مفسر و بیان کننده : گزارش کن زیور تاج و تخت چنین گفت کآنشاه فیروزبخت . نظامی .گزارش کن فرش این س...
گزارش کنان . [ گ ُ رِ ک ُ ] (نف مرکب ، ق مرکب ) درحال تفسیر. در حال شرح . در حال تعبیر : گزارش کنان تیز کن مغز راگزارش ده این نامه ٔ نغز را....
گزارش نامه . [ گ ُ رِ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) کتاب تعبیر خواب . || کتاب تفسیر. (برهان ) (آنندراج ). آن را گزارشی نامه هم میگویند. رجوع به گزار...
گزارش پذیر. [ گ ُ رِ پ َ ] (نف مرکب ) لایق ادا کردن . (آنندراج ) : گزارای نقش گزارش پذیرکه نقش از گزارش ندارد گزیر.نظامی .
گزارش دادن . [ گ ُ رِ دَ ] (مص مرکب ) اطلاع دادن . خبر دادن : گزارش کنان تیز کن مغز راگزارش ده این نامه ٔ نغز را.نظامی .
گزارش کردن . [ گ ُ رِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) شرح و تفسیر کردن : همچنان کاندر گزارش کردن فرقان بخلق هیچکس انباز و یار احمد مختار نیست . ناصرخسرو....
گزارشی است که به درخواست مالکان موسسات تجاری و صاحبان سهام شرکتها جهت اطلاع از صحت انجام امور و کنترلهای مربوطه توسط گروه حسابرسی منتخب آنان پس از برر...
گذارش . [ گ ُ رِ ] (اِمص ) گذشتن . || ترک دادن . || گذرانیدن . (برهان ).
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.