اجازه ویرایش برای همه اعضا

زمخت

نویسه گردانی: ZMḴT
زمخت /zomoxt/ معنی ۱. ناهنجار؛ بی‌تناسب؛ بدون ظرافت. ۲. کلفت؛ درشت. فرهنگ فارسی عمید. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// چو بادام از این پوستهای زمخت برآییم و خود را به شکر زنیم |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۲۴ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// شد لبالب دگر از حوصله پیمانۀ ما دزد خواهد به زمختی ببرد خانۀ ما ننگ تاریخی عالم شود افسانۀ ما بگذاریم اگر «شوستر» از ایران برود ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۹ - به مناسبت اخراج مورگان شوستر آمریکایی از ایران. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// مترادف و متضاد خشن، درشت، زبر، نابهنجار، ناخوار، ناموزون، ناهنجار ≠ لطیف، نرم دیکشنری انگلیسی ترکی عربی boorish, coarse, crass, crude, crusty, earthy, gritty, heavy-handed, homely, indelicate, inelegant, masculine, primitive, rank, ribald, rough, rugged, rustic, uncouth
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۵ ثانیه
زمخت . [ زَم ُ / زُ م ُ ] (اِ، ص ) آنچه زبان را گیرد.(رشیدی ). طعمی را گویند مانند هلیله و مازو و امثال آن و به عربی عفص خوانند. (برهان ) (انج...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.