اجازه ویرایش برای همه اعضا

تخصص

نویسه گردانی: TḴṢṢ
[دسته ای از دانش های ژرف در یک چیز مادی یا بخشی از یک چیز که به خوبی انجام دادن هر کاری در باره ی آن چیز را به دنبال دارد.] *** این واژه عربی است و پارسی جایگزین این است: کوانژه kevânže (سغدی: kenvânciâ)**** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۵ ثانیه
تخصص . [ ت َ خ َص ْص ُ ] (ع مص ) خاص گردیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (المنجد). || یگانه شدن به چیزی . (اقرب الموارد) (المن...
دانش برتر؛ فوق تخصص: این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: ادیویژان ádivižân (سنسکریت: ádhivijnâna)**** فانکو آدینات 09163657861
تخصص یافتن . [ ت َ خ َص ْ ص ُ ت َ ] (مص مرکب ) کاردان و ماهر شدن در کاری یا دانش و یا هنری . رجوع به متخصص شود.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.