اجازه ویرایش برای همه اعضا

جستن

نویسه گردانی: JSTN
جستن /jastan/ معنی ۱. خیز کردن؛ خیز برداشتن. ۲. [مجاز] رها شدن؛ رهایی یافتن. ۳. جهیدن. ۴. [قدیمی، مجاز] گریختن. ۵. [قدیمی] وزیدن. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// فرهنگ فارسی عمید. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// هزار و چهل نامور خسته بود که از پای پیلان برون جسته بود. فردوسی . ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// تنی چند از آب دریا بجست رسیدند نزدیکی آبخوست. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// عنصری . ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// نتوان جستن از قضا و قدر. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// عنصری . ////////////////////////////////////////////////////////////////// که نتوانی ز بند چرخ رستن ز تقدیری که یزدان کرد جستن. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// فخرالدین گرگانی. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// مترادف و متضاد پژوهیدن، تجسس کردن، تفتیش کردن، تفحص کردن، جستجو کردن، طلب کردن فعل بن گذشته: جست بن حال: جه دیکشنری انگلیسی ترکی عربی find, leap, search, spring
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۰۶ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۹ ثانیه
جستن . [ ج ُ ت َ ] (مص ) یافتن . (بهارعجم ) (آنندراج ) (برهان ). یافتن و پیدا کردن . (فرهنگ فارسی معین ). یافتن و گم کرده را پیدا کردن . (ناظم ا...
جستن . [ ج َ ت َ ] (مص ) رها شدن . (برهان ) (شرفنامه ٔ منیری ) (آنندراج ). رهائی یافتن . رَستن . (ناظم الاطباء). خلاص شدن : ز بددست ضحاک تازی بب...
باد جستن . [ ج َ / ج ِ ت َ ] (مص مرکب ) هیجان . || بمجاز، خطری پیش آمدن . اشکالی ایجاد شدن :چو فرمان خسرو نیاورد یادنگر تا سرانجام چون جست ب...
بار جستن . [ ج ُ ت َ ] (مص مرکب ) رخصت یافتن . اجازت گرفتن برای دخول بنزد شاه یا امیری : بر درگهش نشسته بزرگان و مهتران ازبهر بار جستن و ب...
جستن دل . [ ج َ ت َ ن ِ دِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نبضان . خفقان . زدن قلب . فروریختن دل : بدانگه که شد هور سوی نشیب دل شاه ترکان بجست ...
جستن رگ . [ ج َ ت َ ن ِ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نبض . نبضان . (دهار). خفق . خفقان . (تاج المصادر بیهقی ). پریدن رگ .
خبر جستن . [ خ َ ب َ ج ُ ت َ ] (مص مرکب ) کسب خبر کردن . جویای خبر شدن . خبر بدست آوردن . تهنبس . هنبسة. (از منتهی الارب ). || تجسس کردن . جست...
خطا جستن . [ خ َ ج ُ ت َ ] (مص مرکب ) اشتباه یافتن . سهو یافتن . (یادداشت بخط مؤلف ).
داد جستن . [ ج ُ ت َ ](مص مرکب ) طلب عدالت کردن . عدل خواستن : میجویم داد نیست ممکن کاین نادره در جهان ببینم . خاقانی .تا داد همی جوئی رنج...
دل جستن . [ دِ ج ُ ت َ ] (مص مرکب ) دلجویی کردن . دلداری دادن . استمالت : از آن می خورد و زآن گل بوی برداشت پی دل جستن دلجوی برداشت . نظ...
« قبلی صفحه ۱ از ۱۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.