اجازه ویرایش برای همه اعضا

تفنن

نویسه گردانی: TFNN
تفنن /tafannon/ معنی ۱. به بازی و کارهای گوناگون سرگرم شدن. ۲. [قدیمی] گونه‌گونه شدن؛ گوناگون شدن. ۳. [قدیمی] کاری یا هنری را به طرزهای گوناگون انجام دادن. فرهنگ فارسی عمید مترادف و متضاد تفریح، سرگرمی، وقتگذرانی فعل بن گذشته: تفنن کرد بن حال: تفنن کن دیکشنری انگلیسیترکیعربی hobby نتایج بیشتر تنها برای کاربران ویژه جست‌وجوی دقیق تفنن واژگان مترادف و متضاد تفریح، سرگرمی، وقتگذرانی تفنن فرهنگ فارسی معین (تَ فَ نُّ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - گوناگون شدن . 2 - به سرگرمی های مختلف مشغول شدن . تفنن لغت‌نامه دهخدا تفنن . [ ت َ ف َن ْ ن ُ ] (ع مص ) نوع نوع شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). گونه گونه شدن . (دهار) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تنوع فنون چیزی . (از اقرب الموارد). || شاخ در شاخ شدن . (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || چون ش... تفنن فرهنگ فارسی عمید (اسم مصدر) [عربی] tafannon ۱. به بازی و کارهای گوناگون سرگرم شدن.۲. [قدیمی] گونه‌گونه شدن؛ گوناگون شدن.۳. [قدیمی] کاری یا هنری را به طرزهای گوناگون انجام دادن. واژه‌های مشابه تفنن کردن واژگان مترادف و متضاد تفریح کردن، سرگرم شدن، بازی کردن، مشغولیتیافتن جست‌وجو در متن متفنن فرهنگ فارسی عمید (صفت) [عربی: متَفنّن] mote(a)fannen کسی که از روی تفنن و اتفاقی به کاری می‌پردازد. سرگرمی واژگان مترادف و متضاد اشتغال، تفریح، تفنن، مشغله، مشغولیت لعب واژگان مترادف و متضاد بازی، تفریح، تفنن، سرگرمی، لهو، مشغولیت ≠ جد فانتزی واژگان مترادف و متضاد ۱. تفنن، هوس ۲. خیالی، غیرواقعی ۳. شیک، لوکس مشغولیت واژگان مترادف و متضاد اشتغال، تفرج، تفریح، تفنن، دلمشغولی، سرگرمی، گرفتاری، لعب، مشغله سرگرم شدن واژگان مترادف و متضاد ۱. مشغول شدن، مشغله یافتن، مشغولیت پیدا کردن ۲. تفریح کردن، تفنن کردن ۳. دلبسته شدن، علاقهمند شدن تفریح کردن واژگان مترادف و متضاد ۱. سرگرمشدن، تفنن کردن، وقتگذرانی کردن ۲. لذتبردن، شادمانی کردن، خوشی کردن، فرحناکشدن ۳. گردش کردن، تفرج کردن الکی فرهنگ فارسی عمید. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// . یکی دل می برد بهر تمتع یکی سر می برد بهر تفنن ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ادیب الممالک فراهانی //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// این به جان کندن و آن یک به تفنن رقاص داد از دست خواص /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ملک الشعراء بهار (صفت) [عامیانه] 'alaki ۱. کار عبث و بیهوده.۲. سخنی که حقیقت نداشته باشد؛ دروغین.۳. (قید) بدون دلیل جدّی؛ از روی تفنن: او هر روز الکی به پارک می‌رفت. نمایش ۳۷ مورد دیگر در متن تنها برای کاربران ویژه افزونه مرورگرهاثبت واژهنرم افزار موبایلتماس با مادربارهتمامی بانک‌های لغت با کسب اجازه از صاحب اثر در این سایت منتشر شده است.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۳ ثانیه
تفنن . [ ت َ ف َن ْ ن ُ ] (ع مص ) نوع نوع شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). گونه گونه شدن . (دهار) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ت...
تفریح
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.