اجازه ویرایش برای همه اعضا

دسته

نویسه گردانی: DSTH
دستهdaste معنی ۱. آنچه مانند دست یا به‌اندازۀ دست باشد. ۲. چیزی که تمام آن یا دنبالۀ آن در دست گرفته شود: دستهٴ شمشیر، دستهٴ تبر، دستهٴ تار، دستهٴ کوزه، دستهٴ گل، دستهٴ علف، دستهٴ کاغذ. ۳. گروهی از مردم که در یک‌جا و با هم باشند یا با هم حرکت کنند. ۴. عده‌ای ورزشکار که در نوعی از ورزش با هم کار کنند. ۵. عده‌ای نوازنده و خواننده که آهنگی را با هم بنوازند و بخوانند. مترادف ۱. سنخ، صنف، قسم، گونه ۲. باند، جماعت، جمع، جمعیت، جوخه، رجه، رسته، رسد، عده، فرقه، گروه ۳. قبضه
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۴ ثانیه
دسته . [ دُ ت َ / ت ِ ] (اِ) سنگ . حجر. (آنندراج ) (برهان ) (جهانگیری ).
دسته . [ دَ ت َ / ت ِ ] (اِ) ۞ هر چیز که نسبت به دست دارد. (آنندراج ). || دستینه . خط نوشته . دستخط : گوئی که به پیرانه سر از می بکشم دست...
بی دسته . [ دَ ت َ / ت ِ ] (ص مرکب ) (از:بی + دسته ) مقابل دسته دار: کوزه ٔ بی دسته چو بینی بدو دستش بردار. (یادداشت مؤلف ). رجوع به دسته ش...
دسته پل . [ دَ ت َ / ت ِ پ َ ] (اِ مرکب ) دسته چالک . رجوع به الک دولک شود.
دسته گل . [ دَ ت َ / ت ِ گ ُ ] (اِ مرکب ) شاخه های گل که بشکنند یا ببرند و با گیاهی یا بندی به هم بندند و به دست گیرند بوئیدن را. (از شرفنامه...
دسته بیل . [ دَ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) چوبی استوانه شکل به درازای یک گزونیم که به قسمت فلزی بیل نصب کنند، گرفتن به دست را. عِتر. مر. (من...
دسته چلک . [ دَ ت َ / ت ِ چ َ ل ِ ] (اِ مرکب ) چالیک . دو پاره چوب که اطفال بدان بازی کنند یکی دراز بقدر سه وجب و دیگر کوتاه بمقدار یک قبضه...
دسته دار. [ دَ ت َ / ت ِ ] (نف مرکب ) دارای دسته . دارای قبضه . که جای گرفتن و برداشتن دارد چنانکه در ظروف و برخی آلات و ابزارها. مقابل بی...
دسته جات . [ دَ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) (از: دسته ٔ فارسی + جات هندی ، به معنی قوم ) ج ِ دسته . گروهها. طائفه ها.
دسته کوک . [ دَ ت َ / ت ِ ] (ص مرکب ) ساعتی که پیچاندن و جمع کردن فنر آن که چرخهای ساعت را بحرکت درمی آورد بوسیله ٔ دسته ٔ مخصوص که بر کنا...
« قبلی صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.