اجازه ویرایش برای همه اعضا بانه

این واژه در سنسکریت bâna (نی که برای ساخت تیر به کار می رفته؛ پیکان، تیر) بوده است. نامگذاری بانه برای این شهر می تواند این باشد که پیرامون دریاچه ی آلوت این شهر نی می روییده که برای تیر سازی به کار می رفته و مردم آن سرزمین هنر تیرسازی داشته اند. (Gérard Huet. Héritage du Sanskrit Dictionnaire sanskrit-français) ****فانکو آدینات 09163657861
واژه های همانند
12 مورد، زمان جستجو: 0.16 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانه

بانه . [ ن َ ] (اِ) موی زهار را گویند و آن جائی باشد در زیر ناف . (از آنندراج ). عانه . (فرهنگ ضیاء). موی عانه . (از فرهنگ شعوری ج 1 ورق 192)....
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانه

بانه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ) مابین . اثناء. || فرق . امتیاز. (آنندراج ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانه

بانه . [ ن َ ] (اِخ ) دختر بهزبن حکیم . او روایت حدیث از برادرش عبدالملک بن بهزبن حکیم میکرد و حسین بن حسن بن حماد و هشام بن علی سیرافی و ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانه

بانه . [ ن َ ] (اِخ ) دختر قتادةبن دمایه است و از پدرش روایت حدیث دارد. (اعلام النساء ص 108).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانه

بانه . [ ن َ ] (اِخ ) (عمروبن بانه ) مغنی است مشهور به نوادر و غرائب . (از آنندراج ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانه

بانه . [ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) یکی از بلوک کردستان سنه . (جغرافیای تاریخی غرب ایران ص 71 و 72). نام یکی از بخشهای شهرستان سقز است . این بخش د...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانه

بانه . [ ن َ ] (اِخ ) شهری است بکردستان نزدیک سنه . (یادداشت مؤلف ). قصبه ٔ بانه مرکز بخش بانه ٔ شهرستان سقز، در 66 هزارگزی جنوب باخترسقز و...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانه زر

بانه زر. [ ن ِ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کلاس بخش سردشت شهرستان مهاباد که در 15 هزارگزی جنوب خاوری سردشت و 2 هزاروپانصدگزی جنوب شوسه ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بانه دار

بانه دار. [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ازگله (گرمسیری قبادی ) بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان که در 12 هزارگزی شمال ازگله بر کنار مرز ایر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ابن بانه

ابن بانه . [ اِ ن ُ ن َ ] (اِخ ) عمروبن محمدبن سلیمان بن راشد، از غیر نژاد عرب ، از موالی یوسف بن عمر ثقفی . وفات 278 هَ .ق . خنیاگر معروف . ش...
۱ ۲
۱۲ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید