اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

جلودار

نویسه گردانی: JLWDʼR
جلودار. [ ج ِ ل َ ] (نف مرکب ) نوکری که عنان اسب و غیره را گرفته مقدم آن میرود. || کسی که چندین اسب و قاطر بارکش دارد و بکرایه میدهد و چاروادارها زیر دست دارد. (فرهنگ نظام ). رجوع به جلو شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
جلو‌دارنده، مانع
جلودار /je(o)lo[w]dār/ معنی نوکری که سواره یا پیاده جلو اسب ارباب خود حرکت کند؛ پیشرو. فرهنگ فارسی عمید. /////////////////////////////////////////////...
جلودار /je(o)lo[w]dār/ (اسم، صفت) [ترکی. فارسی] نوکری که سواره یا پیاده جلو اسب ارباب خود حرکت کند؛ پیشرو. فرهنگ فارسی عمید //////////////////////////...
باغ جلودار. [ غ ِ ج ُ ] (اِخ ) از آثار دوره ٔ صفوی در شهر اصفهان است .
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.