اجازه ویرایش برای همه اعضا

فریدون

فریدون [ به کسر: «ف» و «ر» ] نام پارسی (فرهنگ پهلوی)؛ مذکر - ظلم ستیز و دشمن شکن، دلاورِ رهایی بخش - شهریار دادگر پارسی - آفریننده، خلاق، مبدع و قانونگزار - فرهومند و ستودنی، نجیب و آزاده، خجسته و پیروز، نیک منظر و نیکو گهر - فراز و رشید و توانمند - از قهرمانان اسطوره ای شاهنامه که ایران را از بیداد هزار ساله ضحاک رهایی داد - سومین پسر، نژاده و والاگهر، فراز کننده تبار خاندان - آنکه دارای قد بلند، سینه ستبر، میان باریک و نگاه درخشان باشد و زیبندۀ دیهیم و گاه - آنکه در راه داد و راستی تیغ برکشد - از یاریگران و سرداران اهورامزدا و از بنیاد گذاران شهریاری نیک - کودکی که بسیار بیش از سن و سال خود، دانش و فرهنگ و ادب آموخته باشد
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳۰ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۶ ثانیه
فریدون . [ ف ِ رِ ] (اِخ ) نام عقل فلک هشتم باشد که فلک البروج است . (برهان ).
فریدون . [ ف ِ رِ ] (اِخ ) در زبان پهلوی فرتن ۞ ، یکی از بزرگان داستانی مشترک اقوام هند و ایرانی است . (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). پادشاهی...
فریدون . [ ف ِ رِ ] (اِخ ) ده مخروبه ای است از بخش حومه ٔشهرستان نائین . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).
فریدون . [ ف ِ رِ ] (اِخ ) رجوع به شاهزاده محمد شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
فریدون . [ ف ِ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بزینه رود بخش قیدار شهرستان زنجان ، واقع در 51هزارگزی جنوب باختری قیدار. ناحیه ای است کوهستانی ،...
فریدون . [ ف ِ رِ ] (اِخ )دهی است از دهستان عربخانه ٔ بخش شوسف شهرستان بیرجند، واقع در 72هزارگزی شمال باختری شوسف ، کنار راه مالرو شوسف به ...
فریدون . [ ف ِ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پاریز بخش مرکزی شهرستان سیرجان ، واقع در 45هزارگزی شمال خاوری سعیدآباد، سر راه مالرو اسحاق آباد...
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
این واژه در اوستایی: ثرئه تئنه şraétaōna از واژه ی: ثرئته şraōta= رودخانه؛ در پهلوی: فرتن freton؛ در مانوی: fredon بوده است. نام نیای هفتم گرشاسپ و شش...
فریدون فر. [ ف ِ رِ ف َ ] (ص مرکب ) فریدون صفت . آنکه شکوه و شوکت فریدون دارد : خواجه احمد آن رئیس عادل پیروزگرآن فریدون فر کیخسرودل رستم ب...
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید