اجازه ویرایش برای همه اعضا

چای

نویسه گردانی: CAY
چای. (ا. تر.) رود، نهر کوچک، جوی. چایçay: کلمه ای ترکی به معنای اولیه رودخانه،رود کوچک،رود کم آب،ماسه،سیل،کم عمق،....احتمالا از ریشه "سایsay" باستانی. معنی اولیه "سای" ناحیه ای از زمین پوشیده با سنگ بود،با بسط معنی به بستر خشک رودخانه و سپس رودخانه ای کم عمق فصلی، رودخانه ای که در زمستان خشک است گفته میشود. از همینجا "سای"در طول زمان معنی کم عمق را پیدا کرده است.(" سای سو " به معنی آب کم عمق). لغت "سایدام saydamam"(سای + دام )به معنی شفاف نیزاز همین ریشه است، یعنی چیزی که درون آن به راحتی دیده می شود. فرمولهای گوناگون کلمه چای در زبانهای مختلف ترکی: چای ( ترکی میانه، آذربایجانی،ترکمنی،بالقار،یاقوت)سای(باشقوردی)شاییق(شور)، چایرام (آلتایی). (علاوه بر چای در زبان ترکی کلمات زیر نیز برای رودخانه بکار می روند: اؤگوزÖgüz:رودخانه، اؤگه نÖgən :نهر، اؤزه نÖzən:رودخانه، موره نMürən:رودخانه ( مغولی)،دره Dərə:رودخانه ،....).از همین ریشه است لغت "چاییرÇayır" به معنی آبگیر رودخانه و یا گیاهی که در کناره آب می روید. بهمن نصیر زاده
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۶۸ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۸ ثانیه
چای . (چینی ، اِ) ۞ معروف است و آن برگی باشد که از ختای آورند و جوشانیده مانند قهوه بخورند، منفعت بسیار دارد و مضرت شراب را دفع کند. (برها...
چای پز. [ پ َ ] (نف مرکب ) چای پزنده . پزنده ٔ چای . چایچی . قهوه چی . چای فروش .
آق چای . (اِخ ) سفیدرود. و آن دارای دوشعبه است ، یکی موسوم به قتورچای که از خوی گذرد و دیگری رود مرند که در جنوب ماری کند به قتورچای پیو...
چای چی . (ص مرکب ) چای پز. چای فروش . قهوه چی .
چای دره . [ دَ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد که در 25هزارگزی شمال خاوری مشهد، سر راه مالرو عمومی مشهد بکلا...
چای کار. (نف مرکب ) چای کارنده . کارنده ٔ چای . کشت کننده ٔ چای . زارع چای . آنکه چای کاری کند و در کشت و زرع چای اطلاع و بصیرت دارد. || (ا...
خان چای . (اِخ ) دهی است جزء دهستان طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان . ناحیه ای است واقع در 56 هزارگزی باختر سیردان و 21 هزارگزی راه ما...
دلی چای . [ دَ ] (اِخ ) (از: ترکی دلی ، به معنی دیوانه + چای ، به معنی رود) شعبه ای است از رود حبله رود در ناحیه ٔ خوار تهران . (جغرافیای طبی...
چای پزی . [ پ َ ] (حامص مرکب ) قهوه چی گری . چای چی گری . چای دهی . چای فروشی .
چای کسن . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان یکانات بخش مرکزی شهرستان مرند که در40هزارگزی شمال باختری مرند و 14500گزی راه شوسه ٔ جلفا به...
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید