اجازه ویرایش برای همه اعضا

بوصة

نویسه گردانی: BWṢ
بوصة. (ا. عربی). معادل اینچ [انگلیسی: inch] مقیاس طول در انگلستان معادل 2/54 سانتیمتر. (فرهنگ فارسی معین). بُوصَة : کلمة أصلها الاسم (بُوص) فی صورة مفرد وجذرها وجذعها (بوص) وتحلیلها (بوص + ة). بوصة : اینچ , مقیاس طول برابر 2/54 سانتی متر .
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۵ ثانیه
بوسه . [ س َ / س ِ ] (اِ مرکب ) مرکب از: بوس + ه (پسوند سازنده ٔ اسم ) قبله . ماچ . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). عملی که حاصل می گردد از انطباق ل...
بوسه زن . [ س َ زَ ] (نف مرکب ) بوسه زننده : چون عاشق بوسه زن لب خم در حلق قنینه جان فروریخت .خاقانی .
بوسه گه . [ س َ / س ِ گ َه ْ ] (اِ مرکب ) بوسه گاه . بوسگاه : با چنان بوسه گه آنگاه زمین بوسه کنی بر وزیری که امام است و امامی که وزیر. سوز...
بوسه گاه . [ س َ / س ِ ](اِ مرکب ) بوسه جای . جائی که بر آن بوسه زنند. (آنندراج ). جای بوس . لب . بوسگه . بوسگاه . (ناظم الاطباء). محل بوسه . ج...
دست بوسه . [ دَ س َ / س ِ ] (اِ مرکب ) بوسه ٔ دست . بوسه که بر دست دهند مهتری را.- دست بوسه کردن ؛ بوسیدن دست . خدمت کردن . کهتری و کرنش کر...
نیم بوسه . [ س َ / س ِ ] (اِ مرکب )بوسه ای کوتاه و شتاب زده . بوسه ای مختصر : به نیم بوسه ز من خواستی هزار سجودبه یک جواب ز من خواستی هزار ...
بوسه زیب . [ س َ / س ِ ] (نف مرکب )... و بوسه فریب و بوسه ریز و بوسه ربااکثر در صفات دهان و لب محبوب مستعمل میشود. (آنندراج ). لبهای تازه بوس...
بوسه ستان . [ س َ / س ِ س ِ ] (نف مرکب ) بوسه ستاننده . بوسه گیرنده . ستاننده ٔ بوس : چو وقت باده بود باده گیر و باده گسارچو وقت بوسه بود بوسه ب...
بوسه دان . [ س َ / س ِ ] (اِ مرکب ) کنایه از دهان . (آنندراج ). دهان . (فرهنگ فارسی معین ) : مگر در خلوتی آیینه تنها یافتی خود راکه از نقش حیا...
بوسه دزد. [ س َ / س ِ دُ ] (نف مرکب ) آنکه در پنهانی بوسه کند. بوسه ربا. (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ) : بوسه دزدی زده در خواب بر او...
« قبلی صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.