اجازه ویرایش برای همه اعضا

واقعه

نویسه گردانی: WʼQʽH
واقعهvāqe'e معنی ۱. حادثه؛ پیشامد. ۲. [مجاز] قیامت. ۳. (اسم) پنجاه‌وششمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۹۶ آیه. ۴. [قدیمی، مجاز] مرگ. ۵. [قدیمی] قرارگرفته و واقع‌شده در مکانی. ۶. [قدیمی، مجاز] جنگ؛ پیکار. مترادف ۱. اتفاق، پیشامد، حادثه، رویداد، سانحه، سانحه، عارضه، قضیه، ماجرا ۲. پیکار، جنگ، رزم، کارزار، نبرد ۳. خواب، رویا، نوم ۴. فوت، مرگ، موت ۵. رستاخیز، قیامت ۶. حال، حسب حال، وضع ۷. واقعات برابر پارسی رویداد، رخداد برابر انگلیسی event
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۰ ثانیه
رویداد، اتفاق، حادثه، سانحه، ... روی دادی که به طور ناگهان پیش می آید. و معمولاً دارای بار منفی ست.
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
روز واقعه . [ زِ ق ِ ع َ / ع ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) روز مرگ : به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنیدکه میرویم به داغ بلندبالایی . حافظ.به خا...
واقعه طلب . [ ق ِ ع َ / ع ِ طَ ل َ ] (نف مرکب ) مفسد. || جنگجو. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || شورش طلب . فتنه جو. شرطلب . فتنه انگیز. گردنکش . س...
واقعه طلبی . [ ق ِ ع َ / ع ِ طَ ل َ] (حامص مرکب ) حادثه جوئی . ماجراجوئی . فتنه انگیزی .
واقعه نویس . [ ق ِ ع َ / ع ِ ن ِ ] (نف مرکب ) در دوره ٔ صفویه منصبی دولتی بوده است . مؤلف تذکرةالملوک آن را چنین وصف کند: «تفصیل شغل واقع...
واقعه دیده . [ ق ِ ع َ / ع ِ دی دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) کارآزموده . (آنندراج ). مرد مجرب و آزموده . (ناظم الاطباء). جنگ دیده : تنی چند ازمردان ...
حسب واقعه . [ ح َ ب ِ ق ِ ع َ / ع ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جریان و گزارش واقعه و حادثه : یکی ازمتعلقان منش برحسب واقعه مطلع گردانید. (...
واقعه رسیده . [ ق ِ ع َ / ع ِ رَ / رِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) مصیبت دیده . مصیبت رسیده : یاری دو سه داشت دل رمیده چون او همه واقعه رسیده .نظامی ...
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.